Sarit Perkol internet pages

פילוסוף ברשת

יום ראשון - 13.2.2005

האבולוציה של האינטרנט

במלאת עשור לאינטרנט הישראלי, מתהגג פילוסוף הרשת סבסטיאן על ההתפתחות העתידית של האינטרנט ומגיע למסקנה הגיונית ביותר

בעקבות הכינוס של איגוד האינטרנט הישראלי, התייחסו בסוף השבוע כלי התקשורת למהפכה הגדולה שעבר האינטרנט תוך עשור אחד ויחיד. יש שמנבאים שחורות, יש שמנבאים רק טוב, ויש שמסתפקים בסיכומים מספריים. גם אני מבקש לתרום את חלקי: אני מדבר על המשמעות האבולוציונית של האינטרנט.

אבולוציה היא תהליך ממושך, הואיל והברירה הטבעית עובדת לפי קצב של דורות. גנים פגומים, כאלה שהטבע אינו חפץ ביקרם, נעלמים רק בתוך כמה דורות, לפעמים עשרות ומאות דורות, ובמקרה הכי מהיר – בתוך דור אחד, משהו כמו בין עשרות לאלפי שנים במניין האנושות.

אבל האינטרנט שובר את כל השיאים. הוא בקושי בן עשר, וכבר חושף בפנינו תהליכים אבולוציוניים. פגמים דיגיטליים נעלמים בתוך שנה, או חודשים, ולפעמים גם בתוך ימים בודדים, ופתרונות אבולוציוניים נמכרים בשוק השכם והערב.

למרות זאת, קשה עדיין לדעת לאן מובילה האבולוציה של האינטרנט. איזה עולם יהיה לנו בעקבותיו? אבל אנחנו יכולים כבר עכשיו להעריך את אופייה של ההתפתחות הזו. אנסה להעלות כאן את השאלה, האם האינטרנט בונה לנו עולם רע או טוב יותר.

זה המקום לצאת בהכרזה: אבולוציה, כל אבולוציה, היא תמיד האבולוציה של הטוב. כלומר, אם האינטרנט יחזיק מעמד, בתהליך האבולוציוני שהוא עובר - ולפי דעתי, כמו דעתם של רבים אחרים, הוא אכן יחזיק מעמד - הרי שהוא מתפתח רק בכיוון החיובי. מדוע?

אם נגדיר את הרע כגורם הרסני ופוגעני, ואת הטוב כגורם בונה ומשתלב, הרי שהאבולוציה היא תהליך בו הרע נכחד והטוב מונצח. אין זאת אומרת שכל הרע מוכחד; קשה לאבולוציה להשמיד לגמרי את הרע, במיוחד משום שבכל טוב יש גם קצת רע, אבל הכיוון ברור. הרע מופחת משמעותית. הלוגיקה אינה מאפשרת לנו לחשוב אחרת.

האינטרנט סובל היום מהרבה מאוד תחלואים, החל מהעיתונאי טוביה סער, גבר מקשיש שפיתה קטינה, וכלה באתרים שמעודדים התאבדות, אתרי שנאה ואתרי גזענות.
אבל, על פי ההיגיון הבריא, יש לצפות מהאינטרנט בעיקר לטוב.

סבסטיאן

הגיגים קודמים: www.perkol.itgo.com/sebastian16-2-5.htm

כתובת ישירה לדף זה: www.perkol.itgo.com/sebastian13-2-5.htm

158