Sarit Perkol internet pages


האינטרנט לא מאיים על העיתונים

שרית פרקול

מעריב אינטרנט 20.1.2004internet versus newspapers

במקום להתחרות על הקוראים, העיתונים פיתחו יחסי שיתוף פעולה עם האינטרנט - עולה ממחקר מקיף של חברת "מדיה אודיט", שנערך ב-85 שווקים עירוניים בארצות הברית. לפי דיווח של רובין גרינספן שהתפרסם בשבוע שעבר ב"סייבר אטלס", אתרים של עיתונים דווקא תורמים להרחבת הטווח של מקביליהם המודפסים ומצמצמים את היריבות בין הדפוס לבין הדיגיטלי.
רוברט ג'ורדן, יו"ר משותף וממייסדי "אינטרנשיונל דמוגרפיקס", החברה האם של "מדיה אודיט", מסביר שעיתונים ואתרי האינטרנט הם באמת מדיום אחד, לא שניים נפרדים. "אתרים של עיתונים הם שלוחה של העיתון. הם מוסיפים קהל קוראים למהדורה המודפסת. בנוסף, אתרי אינטרנט של עיתונים מתעדכנים במשך כל היום, מה שמשפר את יכולתו של העיתון להתמודד מול תוכניות החדשות בטלוויזיה ועם עידכוני חדשות מתפרצים".
אף שהמחקר מצא ירידה בקרב שיעור אלה שקוראים את העיתון המודפס, מספר המשתמשים "הכבדים" של העיתון המודפס גדל. דווקא הרדיו הציג את הירידה התלולה ביותר בתקופה שנמדדה, אבל בידיעה נאמר, שייתכן כי התוצאות משקפות מעבר מהרדיו המסורתי אל שידורי רדיו דרך האינטרנט או הלוויין.
ג'ורדן מסביר, שהעיתונים יכולים להגיע באמצעות הגרסה המקוונת שלהם לנתח שוק שבדרך כלל קשה יותר להגיע אליו, כמו צעירים משכילים, במקצועות טכנולוגיים או ניהוליים. לפי סקר נוסף המצוטט בכתבה, של חברת "היטווייז", אתרי האינטרנט של עיתונים נהנים מציבור קוראים נחשק - רבע מהם בני 35 עד 44, יותר ממחציתם גברים, מחציתם בעלי תואר אקדמי, ו-42 אחוז מהם משתכרים מעל 75,000 דולר בשנה.
אבל לפי הכתבה של גרינספן, מחקר אחר הראה שהתחום בו העיתונים המודפסים מאבדים בו קוראים הוא מודעות הדרושים. מחקר של "בורל אסושיאייטס" העריך, שעל כל דולר של גיוס עובדים שירוויחו העיתונים באינטרנט במהלך 2004, הם הפסידו כארבעה דולרים במהדורה המודפסת.

כתובת דף זה: www.perkol.itgo.com/newspapers.htm46