Sarit Perkol internet pages
כיתבו לי


לידתו של עיתון - מגפון
מאת שרית פרקול

הכל התחיל, כמו הרבה מאוד דברים בשנה האחרונה, בסטטוס אחד קטן בפייסבוק. טובי פולק, בעבר עיתונאי מעריב שבשנים האחרונות עוסק בניהול תוכן, ראה את פרשת ערוץ 10 והתפטרותו של גיא זוהר בשידור חי והגה את הרעיון - להקים עיתון עצמאי. ב-10.9.2011 הוא כתב: שנקים עיתון אינטרנטי?

הרעיון נולד בפייסבוק

היו די הרבה "לייקים" ומספר לא מועט של תגובות לסטטוס הזה, מה שהניע את טובי לפתוח בהמשך דף אוהדים לרעיון העיתון המתהווה, שעדיין לא היה לו שם. הדף נקרא "עיתון העיתונאים - קואופרטיב העיתונות החדש", ובתוך יממה צבר מאות אוהדים.

  • אחד האזכורים הראשונים למיזם החדש היה ב"עין השביעית", ב-11.9.11

העין השביעית מתייחסים

  • עמית מנדלזון, המנהל הטכנולוגי של המיזם, שעבד יחד עם טובי במשך ימים ולילות (השניים לא נפגשו מעולם פיזית, אלא תקשרו דרך סקייפ), הציע גרסאות ראשונות ללוגו. אגב, עמית בעצמו חשב על הרעיון של מגזין אונליין נושכני כמה חודשים קודם לכן, ואפילו יצר קשר עם טובי בפייסבוק, אבל הטיימינג - הרבה לפני המחאה החברתית - כנראה לא היה נכון.

גרסאות ראשונות של לוגו

  • ב-15.9.11 פרסם טובי את עקרונות היסוד של הקואופרטיב העיתונאי:

האתר כמעט מוכן. החשיפה מתקרבת. קרוב ל-100 עיתונאים - כותבים, עורכים, צלמים, בעלי טורים, כתבי תחום, כתבי נישה ושאר אנשים טובים - כבר הצטרפו והצהירו על מחויבות להשקיע ברכישת יחידות השתתפות. עדיין לא מאוחר להצטרף. וזה גם הזמן לגייס משקיעים ותומכים. להלן מסמך העקרונות להקמת עיתון העיתונאים
 
מאת טובי פולק
 
1. עיתון העיתונאים יהיה עיתון אינטרנטי עצמאי ובלתי תלוי. מבנה הבעלות יתבסס על עקרונות הקואופרטיב ולא יאפשר יצירת גרעין שליטה. העיתון יפעל על בסיס מיזם-עסקי-חברתי.
 
2. עיתון העיתונאים יהיה בבעלות מלאה של בעליו - העיתונאים והתומכים השותפים אשר ישקיעו באופן פרטי מכספם ומזמנם להקמת המיזם.
 
3. העיתון יהיה עיתון מקצועי, הוגן, פלורליסטי ופתוח, ערוך, מנוהל ומפוקח; העיתון יתנהל על-פי כל כללי הכתיבה, העריכה והאתיקה העיתונאית המקובלים בעולם המערבי ובמדינת ישראל.
 
4. ההון הראשוני להקמת והפעלת העיתון בתקופת ההרצה ופרק הזמן שיידרש לביסוסו יגויס באמצעות רכישת יחידות השתתפות על-ידי חברי הקואופרטיב (מחיר יחידת ההשתתפות ייקבע על-ידי גרעין ההקמה על-פי היקף ההתגייסות וכמות החברים בפועל).
 
5. התוכנית העסקית והמסחרית תהיה מכוונת להתנהלות מסחרית הוגנת ומקצועית. מימון התפעול יתבסס על מודלים פיננסיים של עיתונים קיימים, ובנוסף  תיבדק האפשרות לחלוקת רווחים לחברים (הנושא עדיין פתוח לייעוץ משפטי. הנוסחה המוסכמת הסופית תיקבע לפני תחילת הפעילות הקשורה במימון ופיננסים).
 
6. בתקופת ההקמה של עיתון העיתונאים - תקופה שתוגדר ותוגבל מראש - לא ישלם הקואופרטיב שכר.
 
7. במידה שייווצרו הכנסות ורווחים בתקופת ההקמה, הם יוזרמו לפיתוח הפלטפורמה, לשיווק וקידום המיזם, להקמת וביסוס מערך מכירות ומסחר, לשיפורים טכנולוגיים, הפצה ויצירת שיתופי פעולה בתחום התוכן והמסחר.
 
8. העיתון יוקם ויפעל בהתאם לתוכנית תוכנית ועסקית שתאושר על-ידי השותפים המשקיעים, במטרה להגיע לאיזון תקציבי ולעבור לרווח בטווח הזמן שיוגדר.
 
9. משכורות לשותפים העובדים במיזם ישולמו אחרי תקופת ההקמה המוגדרת ואחרי שהעיתון יגיע לאיזון ויעבור לרווח. המשכורות ישולמו מרווחי המיזם ולא באמצעות מימון חיצוני או גיוס אשראי.
 
10. עבודת העיתון השוטפת וקבלת ההחלטות המערכתיות יתבצעו על-ידי צוות העורכים והכתבים; במקרה של צורך בקבלת החלטות עקרוניות – יתקיים דיון ויתקבלו החלטות באופן דמוקרטי על-ידי חברי הקואופרטיב.

  • ב-20.9.12011 התראיין טובי ל"גלובס" וסיפר על המיזם

גלובס מפרגן
לקריאת המאמר בגלובס

  • ב-4.10.11 נערך בבית ציוני אמריקה כנס היסוד של העיתון העצמאי מגפון

טובי פולק ושרית פרקול

לפני תחילת הכנס, טובי פולק ושרית פרקול (צילמה: דבורית שרגל)


למחרת המפגש דיווח טובי:
למפגש הגיעו חברות, וחברים, אוהדות ואוהדים במגוון רחב של גיל וניסיון, בכל תחומי הפעילות במדיה: כתיבה, עריכה, פובליציסטיקה, צילום, ניהול, מסחר ועוד. היו לנו שני אורחים מרתקים: עו"ד יפעת סולל,  מומחית בתחום ההתאגדות השיתופית, שהרחיבה בנושא האופציות המגוונות של ההתאגדות הקואופרטיביות; והיה גם נתי יפת, שסיפר על הניסיון שלו בהקמת המיזם העיתונאי "שקוף".
 
עקרונות העיתון כפי שהוצגו וזכו לתמיכת רוב המשתתפים (ללא הצבעה):
אי תלות: העיתון יהיה בבעלות חבריו - עיתונאים ואחרים; אופי ההתאגדות ימנע יצרת מצב של השתלטות גורם יחיד - בעל הון או תאגיד - על העיתון ועל תכניו.
 
עיתון העיתונאים יהיה מיזם עיתונאי אינטרנטי, עצמאי ובלתי תלוי, פתוח ופלורליסטי, ללא קו פוליטי-כלכלי מוגדר מראש.
 
עיתון העיתונאים יהיה עסק כלכלי בבעלות של חבריו השותפים בהתאגדות.
 
מודל ההתאגדות והבעלות המדויק ייבחר אחרי שקבוצת המייסדים תקבל החלטה על "מה היא רוצה להיות", ועל פיה ייבחר גם המודל המשפטי של ההתאגדות.
 
העיתון יעבוד על-פי מודלים עיתונאיים מקובלים: מערכת מורחבת וקבוצת עבודה מצומצמת, מערכת קבלת החלטות היררכית, צוותי עריכה ייעודיים, ריכוז כתבים, ריכוז צלמים, קבוצות כתבים, כותבים, צלמים, מעצבים ומזינים.
 
לעיתון לא יהיה קו פוליטי וכלכלי מוגדר ומוכתב; כל תוכן שראוי לראות אור יופיע באתר, אחרי בדיקה עיתונאית מקצועית מקובלת. כל עמדה ציבורית-חברתית לגיטימית תקבל ביטוי ראוי, על-פי מידת העניין והערך העיתונאי-ציבורי שלה.
 
העיתון יטפל בכל הנושאים העומדים על הפרק ובכל תחומי החיים בישראל ובעולם, במסגרת יכולות המערכת, צוות הכותבים והעורכים וככל שרמת הבדיקה העיתונאית תאפשר פרסום אחראי ובדוק.
 
המודל המסחרי המוצע להקמת וניהול המיזם
 
העיתון ינוהל כעסק מסחרי לכל דבר ועל בסיס כלכלי. השותפים להקמת וקידום המיזם אינם בעלי הון ואין כוונה לקיים את העיתון על בסיס וולונטרי ו/או פילנטרופי. בתקופת ההקמה, עבודת החברים השותפים והתומכים תתנהל ללא שכר, והעיתון יתחיל לשלם את שכרם של העובדים (ע"פ המודל המשפטי שייבחר) כאשר רמת ההכנסות תאפשר תשלום שכר.
 
הכנסות העיתון יורכבו משילוב של מודעות מסחריות (עם דגש על מפרסמים קטנים ובינוניים שיזכו לחשיפה ראויה ביחס למחיר שישלמו), מודעות מסחריות של פירמות גדולות – ללא תלות ובלי כל קשר וזיקה לעבודת המערכת העיתונאית; תרומות ותמיכה של אנשים, גופים וקרנות שמשקיעים בקידום מיזמים שתומכים בחופש המידע, חיזוק הדמוקרטיה, בזכות הציבור לדעת ובפתיחות תקשורתית, פוליטית, חברתית וכלכלית.
 
אבני דרך להמשך העבודה -
 
יוקמו צוותי עבודה מצומצמים לקידום הפעילות ב- 3 תחומי פעילות עיקריים:
מערכת ניהול עיתונאית (כתבים / עורכים / צלמים / מעצבים / מזינים)
 
מערכת מסחרית (תוכנית עסקית, קשר עם מפרסמים ופרסומאים, מכירת שטחי פרסום בכמה טווחים של מחירים וחשיפה, פנייה לקרנות, פנייה לאישים, גיוס תמיכה ותרומות מהציבור)
 
טכנולוגיה (השלמת בניית האתר, ליטוש גרפי, בניית מתודה של עבודת המערכת, בדיקות טרפיק ועומס, בקרת איכות, דחיפה להשקת פיילוט סגור לקבוצה מצומצמת של אנשי העיתון)
מבנה בעלות וקואופרציה (בחינה מעמיקה של האפשרויות החוקיות וקבלת ייעוץ כלכלי ומשפטי).

מי צריך עיתון כזה?

  • ב-31.10.11 התקיימה ישיבת מערכת ראשונה, במרכז היזמות "האב" תל אביב. בישיבה זו התחילו בחלוקת התפקידים לעורכים ולכותבים. האתר כבר באוויר, מאחורי סיסמה, ויש לו כבר שם - לא לפרסום עדיין - מגפון.

הישיבה הראשונה

  • ב-15.11.11 התקיימה ישיבת מערכת שנייה, בבית סוקולוב, בהשתתפות עיתונאים, צלמים ואנשים מנהלה.

ישיבת מערכת מגפון בית סוקולוב

חוזרים לבית סוקולוב (צילם: רפי מיכאלי)


לוגו מגפון

  • לכנס עצמו הגיעו המגפונים בחבורה מכובדת. היינו מצויידים בסטיקרים עם הלוגו, אותם הדבקנו על חולצות ועל כובעים. בעקבות הכנס הופיעו ידיעות על "מגפון" בעכבר העיר ובטיים-אאוט.

מגפון - כנס החירום של התקשורת

טיים-אאוט על מגפון

ומכאן אנחנו ממשיכים בכוחנו זה, מקווים שיצטרפו אלינו עוד אנשים טובים ומחוייבים, לקראת שלב הקמת הקואופרטיב עצמו.

מגפון עלה לאוויר בשעה טובה ומוצלחת, בהשקה רכה - 5.1.2012
מגפון - עיתון אונליין עצמאי ישראלי


27.02.2012 - "מגפון - עיתון ישראלי עצמאי" הוא אגודה שיתופית בע"מ (רשומה כחוק במשרדי רשם האגודות השיתופיות).המשך יבוא

כתובת ישירה לדף זה www.perkol.itgo.com/megafon.htm


26